Sie sind hier

DP Hesper BILAN 2011-2017

Gemengewahlen 2017 Myriam Feyder Claude Lamberty Ali Thull

Léif Matbierger, Léif Matbiergerinnen
Fir déi lescht Gemengewahlen am Joer 2011 hu mir Iech e Wahlprogramm presentéiert, an dono eng Schäfferotserklärung zesumme mat onsem Koalitiounspartner. Mir hunn déi ëmgesat, an esouguer eng Rei Projete méi op den Instanzewee bruecht wéi geplangt. Dat ass well mir Dag fir Dag en oppent Ouer fir d’Problemer vun de Leit hunn a versichen dofir Léisungen ze fannen. Mir hunn an der Koalitioun eng Politik gemaach, déi alle Generatiounen, allen Dierfer an eiser Gemeng an alle Matbierger aus eise 5 Uertschaften zegutt kënnt. Mir hu vill Wäert op Kanner, Educatioun, Beweegung, d’Veräiner, Mobilitéit, Soziales, Sécherheet an d’Entwécklung vun eiser Gemeng geluecht. Mat Projeten déi fir déi nächst Generatioune Bestand hunn, hu mir probéiert d’Weichen ze stelle fir di nächst Joren.

Fir d’Demokratesch Partei an hir Vertrieder am Schäffen- a Gemengerot, huet eng Saach ëmmer iewescht Prioritéit: d’Liewensqualitéit vun eisen Awunner.

D’DP ass prett fir d’Zukunft mat Häerz a Séil fir eis Gemeng Hesper ze gestalten. Op den nächste Säite fannt dir e kuerzen Iwwerbléck vun enger ganzer Rei vu wichtege Projeten déi mat der DP am Schäfferot an de leschte 6 Joer ëmgesat goufen. An der Hoffnung, dass dir léif Awunner aus der Gemeng, eis weider äert Vertraue schenkt, fir dass mir eis Aarbecht an ärem Sënn kënne weider maachen.

AnhangGröße
PDF icon Bilan_Hesper_Internetpdf.pdf753.91 KB